Văn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hiển thị các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo đến các đơn vị trực thuộc.

Văn bản:

Sắp thứ tự theo : Tên văn bản | Ngày đăng | Tải xuống [ Tăng dần ]

Giấy mời về việc tiếp nhận máu. Giấy mời về việc tiếp nhận máu.

Mới! & Hot!
: Đăng lúc: 14 giờ 17 phút, ngày 25-07-2017
Lượt tải: 136

Thư mời Tổng kết bảo hiểm tai nạn Thư mời Tổng kết bảo hiểm tai nạn

Mới! & Hot!
: Đăng lúc: 10 giờ 27 phút, ngày 25-07-2017
Lượt tải: 308

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018. Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018.

Mới! & Hot!
: Đăng lúc: 09 giờ 02 phút, ngày 25-07-2017
Lượt tải: 326

PMIS- UPDATE 2017 PMIS- UPDATE 2017

Hot!
: Đăng lúc: 08 giờ 30 phút, ngày 21-07-2017
Lượt tải: 348

* Ghi chú: các đơn vị cập nhật bổ sung file danh mục để cập nhật thông tin cho CB, GV, NV.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ CÓ ĐẾN 31-7-2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ CÓ ĐẾN 31-7-2017

Hot!
: Đăng lúc: 14 giờ 52 phút, ngày 20-07-2017
Lượt tải: 231

         Để chuẩn bị giao biên chế cho năm học 2017-2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo thống kê tình hình biên chế của đơn vị có đến ngày 31/7/2017 (theo mẫu đính kèm). Báo cáo gửi qua email: nguyenhuunhut@mocaybac.edu.vn, trước ngày 25/7/2017.